Árak

Az írásbeli fordítások elszámolása általában az elkészült fordítás (célnyelv) szóközökkel együtt számított karaktereinek mennyisége alapján történik.

Fordítás és lektorálás esetén Online Fordítóirodánk a megrendeléseket az alábbi határidőkre teljesíti:

Normál határidő: 8-10.000 célnyelvi karakter/ munkanap: 3 munkanap.
Sürgős határidő: 12-15.000 célnyelvi karakter/ munkanap: 2 munkanap.
Expressz határidő (24 órán belül): 8-10.000 célnyelvi karakterig: a fordítás díjának beérkezését követően 24 órán belül.

A vállalási határidőkbe a szombat, vasárnap, munkaszüneti nap, valamint az átadás és az átvétel napja nem számít bele. Továbbá nem számít a határidőbe az az időtartam, amíg az Online Fordítóiroda a fordítást a forrásanyag olvashatatlansága, sérülése, vagy egyéb küldési hiba miatt nem tudja megkezdeni és erről a Megrendelőt értesíti. Ilyen esetben a vállalási határidő ezzel arányosan meghosszabbodik.

Fordítás
Fordítás: angol, német, francia, olasz, horvát, szerb nyelv 2,20.- Ft + ÁFA
Fordítás: szlovák, cseh, lengyel, orosz, ukrán, spanyol, portugál, bolgár, román nyelv 3,20.- Ft + ÁFA
Fordítás: szlovén, dán, holland, finn, norvég, svéd, török, görög, stb. nyelv 4,20.- Ft + ÁFA
 
Felárak
Sürgősségi felár napi 10.000 karakter felett – mennyiségtől függően +50% - +100%
Expressz díj (24 órán belül) +100%
 
Egyéb díjaink
Lektorálás* 1,20.- Ft  vagy 1,8.-Ft vagy 2,80.- Ft + ÁFA
Fordítás hang- ill. képi hordozóról Fordítási ár +100%
Fordítás kéziratról vagy nehezen olvasható szövegről Fordítási ár +50%
   
   

Megjegyzés: Amennyiben a fordítási munka, nyelvenként számított nettó ellenértéke a karakterszám alapján nem éri az 1.000.- Ft-ot, úgy a karakterszám alapján történő elszámolást ún. minimum díj váltja fel, melynek nettó összege 1.000.- Ft + Áfa.

* Lektorálásnak minősül az Online Fordítóiroda vagy más szolgáltató által készített fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése, esetleges korrektúrája a szakma kifejezésrendszere alapján, melynek díjszabása a fordítási díjon felül értendő. Lektorálást a Megbízó külön kérésére végzünk, az alapár ezt nem tartalmazza. (Mások által készített fordítások lektorálásáért, amennyiben azt a fordítás színvonala indokolja, az Online Fordítóiroda jogosult a vonatkozó fordítási díjat felszámítani.)

Gyakran ismételt kérdések

Mi az elszámolás alapja?

Általában a lefordított szöveg alapján számoljuk ki a fordítási díjat. A szöveg karaktereit számoljuk szóközökkel együtt és ezt szorozzuk be a vonatkozó fordítási díjjal. Az elszámolás alapját a Word szövegszerkesztő statisztikája, Eszközök -> Szavak száma -> Karakterek száma szóközökkel, ill. Windows 7-ben a képernyő bal alsó sarkában a Szavak száma -> Karakterek száma szóközökkel menüpont adja.

Hiteles, hivatalos, záradékolt fordítás?

Fordításainkat kérésre tanúsítással látjuk el. A bizonyítványok, okmányok és szerződések fordítását fordítóirodánk záradékával és bélyegzőjével látjuk el, ami igazolja, hogy a fordítást az Online Fordítóiroda készítette, és az tartalmilag megegyezik a forrásnyelvi dokumentummal. A fordítást az eredeti dokumentummal összefűzve adjuk át.

Mi a célnyelv?

Amelyik nyelvre a fordítást kéri.